Bibliography

Bibliography

CAIXA, El Jardí obra d'art. Barcelona: La caixa de pensions, 1985
VV.AA, Nicolau Maria Rubió I Tuduri (1891-1981). Jardinero y urbanista. Josep Bosch (ed.) Madrid: Doce calles, 1993.
RUBIÓ I TUDURI, N.M,  Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme. Barcelona: Publicacions del Colegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears, 1982.
RUBIÓ I TUDURI, N.M, “J.C.N. Forestier”. En: Mirador. Barcelona: 1930.
RUBIÓ I TUDURI, N.M, “Els jardins de J.C.N. Forestier a tot el mon”. En: D’Ací I d’Allà. Barcelona: 1928.
Other sources: